HISTORIE

https://sites.google.com/a/vikyr.cz/vikyr/historie-vyrocni-zpravy/DSC_0738%20%E2%80%93%20kopie.JPG
Podhorská (Gebirkstrasse) 49 / 946

Budova byla postavena v letech 1882-1885. Kolaudace 21.července 1885

Stavitelem byl jablonecký architekt Franz Hasler. Majitelem Josef Möller, exportér. Bohatě zdobený neorenesanční objekt sloužil jako exportní dům. V roce 1902 byl rozšířen o dvorní přístavbu. Majitelem byl v té době továrník Salomon Veit.

První velká rekonstrukce probíhala v letech 1956-1958. Od roku 1958 sloužila budova jako DRUŽINA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Základní školy z tř. 5. května.

Druhá velká rekonstrukce byla realizována v letech 1986-1988 (plynofikace apod.). Bohužel obě rekonstrukce a modernizace znamenaly pro objekt ztrátu původní neorenezanční zdobnosti.

Dům dětí a mládeže (DDM) zde začal fungovat od října 1987 (tehdy městský dům pionýrů a mládeže, okresní dům sídlil v Opletalově ulici). Od roku 1996 byl zřizovatelem Školský úřad v Jablonci nad Nisou. Od něho převzal zřizovatelskou funkci Krajský úřad Liberec. V roce 2008 se stalo zřizovatelem Město Jablonec nad Nisou. V té době již mělo zařízení za zkratkou DDM název Vikýř. V současné době, kdy volnočasová nabídka slouží nejen dětem a mládeži, ale i v celé šíři dospělé populace, se preferuje místo DDM označení SVČ - Středisko volného času.

zdroj informací: SOKA / Státní okresní archív v Jablonci nad Nisou
Podřízené stránky (1): výroční zprávy
Comments