Hravý klubík

Pohybově- tvořivý kroužek pro maminky s dětmi.

Kroužek se skládá z několika bloků - tvořivá dílnička, pohybové aktivity, říkadla, písničky a cvičení pro děti, rozvoj jemné i hrubé motoriky pro všechny, povídání na dané téma, závěrečná volná hra pro relaxování.

Během lekce využíváme různé cvičební náčiní ( velké míče, overbally, balonky )
Orffovy hudební nástroje či netradiční pomůcky ( padák, šátky )

INFORMACE:
věk:            1  - 4 roky (s rodiči)
počet míst: 10

cena za rok: 3 000 Kč
zahájení:      22. 9. 2021
středa           8:30 - 11:30

PŘIHLÁŠKA ZDE

Lektor:  Diana Nosková

Email: dida-jbc@seznam.cz
Tel: 
Mobil:  728 162 972


vedoucí oddělení: 
Andrea Tauchmanová
tel. 604 270 243
email: a.tauchmanova@vikyr.cz
Podřízené stránky (2): Ping-pong a badminton Tvořílek s herničkou
Comments