KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

DDM VIKÝŘ 


vyhlašuje 5.ročník

KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2012

 

3. listopadu 2012 v Jablonci nad Nisou

·PROPOZICE PRO SOUTĚŽÍCÍ·

Soutěž pro jednotlivce je  určena všem malým i velkým zpěváčkům, kteří jsou ve věku do 15 let a nebojí se ukázat své umění  na veřejnosti.                               

A1. kategorie -    žáci narozeni po 31.8. 2001, kteří nestudují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu

A2. kategorie -    žáci narozeni po 31.8.2001, kteří studují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu

B. kategorie -  žáci narozeni mezi 1.9.1997 a 31.8.2001, kteří nestudují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu

C. kategorie – žáci narozeni mezi 1.9.1997 a 31.8.2001, kteří studují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu

Ø  U sborových zpěváků je rozhodnutí na pedagogovi, do které kategorie přihlášeného zařadí.

Ø  Pěvecká soutěž je dobrovolná pro žáky základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže i dalších školských zařízeních.

Ø  U kategorií A1, A2, B soutěžící zazpívají 1. píseň národní či zlidovělou a 1. píseň libovolnou

Ø  U kategorií C soutěžící zazpívají 3 písně: - píseň národní či zlidovělá; - píseň národní v náročnější úpravě (Janáček, Novák Trojan aj.); - píseň libovolná

Ø  Zpívání zpaměti je podmínkou

Ø  Písně mohou být předneseny bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů případně audio nosiče. Pro soutěžící, kteří nemají vlastní hudební doprovod budou připraveni korepetitoři. Tito žáci dodají spolu s přihláškou notový materiál (u populárních písní zápis melodie a harmonických značek).

Ø  Každé zařízení smí do soutěže vyslat max. 3 soutěžící (+ náhradník) do každé kategorie.

Ø  Startovné a vstupné činí 40,- Kč

Ø Přihlášky do krajského kola zasílejte do 31. Října 2012 na adresu:

Bc. S. Příhonská

DDM Vikýř - DDM Vikýř Podhorská 49

Jablonec nad Nisou, 466 01

nebo e-mailem: prihonska@vikyr.cz

Bližší informace získáte na telefonním čísle: 731 615 620 a na www.vikyr.cz

Akce je pořádána v rámci nepřímé finanční podpory kulturního odboru v Libereckém kraji 2012

 


 

 

 

 


ĉ
Martina Šípková,
29. 9. 2012 11:22
Comments