Berušáci

Berušáci jsou před školička pro děti od 3 let. 

Děti se mohou těšit na hraní si, pohybové aktivity, ale i vzdělávání pomocí pohádek, hádanek, doplňovaček, dramatizací, písniček, her a úkolů, které budou rozvíjet u dětí dovednosti v oblasti řečové, pohybové, výtvarné, muzikální, motorické a rozumové.

INFORMACE:
věk:            3 - 5 let
počet míst: 10

cena za rok:  4 500 Kč
zahájení:       22. 9. 2021
středa            8:30 - 11:30

Lektor: Markéta Doubravová
email: z.marvin@seznam.cz
mobil: 

vedoucí oddělení: 
Andrea Tauchmanová
tel. 604 270 243
email: a.tauchmanova@vikyr.cz
Comments