Divadelní dramaťák

Je určený nejmladším začínajícím "divadelníkům". kroužek vedený formou dramatické výchovy přispívá k rozvoji řeči i slovní zásoby, ke schopnosti komunikace a aktivní spolupráce s ostatními dětmi v daném kolektivu i k pocitu zdravého sebevědomí a k celkovému rozvoji osobnosti. Vede k pochopení a vyzkoušení si základních divadelních technik. Nepředpokládáme automaticky nastudování divadelní inscenace.

Info o kroužku:
věk:  7 do 10 let
počet míst: do 14
cena za rok: 1 300 Kč
zahájení: 19. 9. 2017
úterý 16-17h

PŘIHLÁŠKA ZDE


Lektor:  Jiřina Polanská
Kroužky vede od nepaměti.
Email: 
Tel: 
Mobil:  

Vedoucí oddělení: Stanislava Příhonská
Mobil:  731 615 620
Comments