Tanečně dramatický kroužek ZP

Kroužek pro handicapované děti, mládež a dospělé. Seznámení s různými hudebními nástroji, výuka rytmizace, hudební hry, muzikoterapie.

Info o kroužku:
věk:  od 7 do 99 let
počet míst: do 6
cena za rok: 1 300 Kč
zahájení: 23.9.2020
středa 15:15 - 16:15

PŘIHLÁŠKA ZDE


Lektor: Jaromír Feřtr

Email: 
Tel: 
Mobil: 604 817 863

Vedoucí oddělení: Ilona Literová

Comments