Klávesy pokročilí

Kroužek je určen pro děti, kteří již mají za sebou nějaké znalosti ve hře na klávesy.
Děti budou přiděleny ke kytarovým skupinám, aby se mohly více rozvíjet se skupinou a tím docházelo k lepšímu pochopení hry na klávesy, k vnímání rytmu a ostatních dětí ve skupině.
V pondělí 10. 9. v 17 hodin dojde ve Vikýři ke schůzce, kde děti rozdělíme do skupin a přiřadíme je skupině kytaristů.

Info o kroužku:
věk:  12 do 18 let
počet míst: do 7
cena za rok: 1 800 Kč
zahájení: 17. 9. 2018
úterý: 16 - 17h

PŘIHLÁŠKA ZDE


Lektor: Dana Telecká

Email: 
Tel: 
Mobil: 

Vedoucí oddělení: Bára Formanová
E-mail: formanova@vikyr.cz
od 19.3. na MD

KONTAKTUJTE
Bc. Iveta Nyplová
Mobil:   
770 190 467
E-mail: nyplova@vikyr.cz
Comments