Lesní skřítek

Celodenní kroužek pro všechny lesní skřítky ve věku od 2 do 5 let. Děti budou trávit čas převážně venku, je tedy velmi důležité vhodné oblečení do horka, zimy i deště. Vnitřní zázemí bude v bývalém centru Padák (Mšeno). 

Se skřítky budou po celou dobu dvě "paní učitelky". Program bude velmi pestrý a převážně nastavený na alternativně a výchovně vzdělávací program montessorri pedagogiky.
Dá se říct, že hřištěm pro děti bude les a hračkami šišky, kameny, bláto a hlína.

Režim bude "školkový". Ranní sházení, poté pobyt venku včetně cvičení a her. Děti si nosí vlastní svačinky v batůžku. 

Oběd a odpolední odpočinek bude uvnitř. Před 15:00 hodinou půjdou děti opět ven. Vyzvedávání dětí po domluvě.

Info o kroužku:

věk: 2 do 5 let

počet míst: 10

cena za rok:  3 600 Kč (vstup 3 x týdne)
                      2 400 Kč (vstup dvakrát týdně) 
                         400 Kč (jednorázový vstup)

zahájení:  září 2021

PO 08:00-16:00, ST 08:00-16:00, ČT 08:00-16:00

Lektor:  Pavla Svoboda


E-mail:          zeminova@vikyr.cz
Telefon:         483 711 725
Mobil:            731 615 620 


Comments