Míčové hry

Sportovní kroužek pro děti na 1.stupni ZŠ
Účastníci se budou učit pravidla a praktické dovednosti nejen míčových her - vybíjená, fotbal, přehazovaná, základy volejbalu, košíková, ringo a jiné méně tradiční hry ( tchoukball, kin-ball, bezkontaktní ragby, holomajzna, T-ball.

INFORMACE:
věk:            8 - 11 let
počet míst: 20

cena za rok:  2 100 Kč
zahájení:   září 2021 (termín bude upřesněn)

Lektor:
E-mail:         
Mobil:           

vedoucí oddělení: 
Andrea Tauchmanová
tel. 604 270 243
email: a.tauchmanova@vikyr.cz
Comments