Muzikohraní II

Hravé pojetí hudební výchovy pro děti.

Rozvoj hudebního cítění a smyslu pro rytmus.

Prožití hudby všemi smysly, spojení zpěvu, řeči, instrumentálního projevu a pohybu v jeden celek.

INFORMACE:
věk:            9 -12  let 
počet míst: 14

cena za rok:  2 000 Kč
zahájení:       20. 9. 2021
pondělí:        16:00 - 17:00PŘIHLÁŠKA ZDE


Lektor:  
Email:  
Mobil:  

vedoucí oddělení: 
Andrea Tauchmanová
tel. 604 270 243
email: a.tauchmanova@vikyr.cz
Comments