Rope skipping - švihadla

Rope skipping. Je to sportovní disciplína. Skákání přes švihadlo asi zná každý, ale rope skipping už není jen o tom, jde o různé triky na švihadle klasickém, rychlostním atd.

Rope skipping má několik kategorií.

Může jít o single rope- jedinci se počítá počet přeskoků za určitý čas, může skákat buď klasicky koníčkem nebo double unders-tzv. dvoj švihy. V případě většího počtu se skáče "dlouhé lano"- dlouhé švihadlo, přes které skáče hned několik lidí, kteří skáčou v různých formacích. Také znám double dutch- 2 švihadla, kterými točí 2 lidé a další dva se střídají ve skákání. A nakonec freestyle, ve kterém se objevují gymnastické a aerobní prvky, které si jedinec nebo skupina poskládá do soustavy na vybranou hudbu.

INFORMACE:
věk:            7 - 18  let
počet míst: 12

cena za rok:  2 100 Kč
zahájení:       21. 9. 2021
úterý             16:00 - 17:00 (tělocvična ZŠ 5.Května)

PŘIHLÁŠKA ZDELektor:  Lucka Šulcová
Email:  lu.sulcova@seznam.cz
Tel: 
Mobil:  603 300 106

vedoucí oddělení: 
Andrea Tauchmanová
tel. 604 270 243
email: a.tauchmanova@vikyr.cz

Comments