Rope skipping

Rope skipping. Je to sportovní disciplína. Skákání přes švihadlo asi zná každý, ale rope skipping už není jen o tom, jde o různé triky na švihadle klasickém, rychlostním atd. Rope skipping má několik kategorií. Může jít o single rope- jedinci se počítá počet přeskoků za určitý čas, může skákat buď klasicky koníčkem nebo double unders-tzv. dvojšvihy. V případě většího počtu se skáče "dlouhé lano"- dlouhé švihadlo, přes které skače hned několik lidí, kteří skáčou v různých formacích. Také znám double dutch- 2 švihadla, kterými točí 2 lidé a další dva se střídají ve skákání. A nakonec freestyle, ve kterém se objevují gymnastické a aerobní prvky, které si jedinec nebo skupina poskládá do soustavy na vybranou hudbu.

Info o kroužku:
věk:   let
počet míst: do 10
cena za rok:  1 600 Kč
zahájení:  
pondělí nebo úterý - bude upřesněno v září
16:00 - 17:00

PŘIHLÁŠKA ZDE


Lektor:  Andrea Tauchmanová

Email:  a.tauchmanova@vikyr.cz
Tel: 
Mobil:  731 589 883

Comments