Sportovky

Sportovní kroužek pro děti na 1.stupni ZŠ je založen na všeobecné sportovní průpravě. Účastníci se budou učit pravidla a praktické dovednosti různých sportů - atletika, míčové hry, netradiční sporty, gymnastika a další. Pokud to počasí dovolí, budou děti chodit i na venkovní hřiště u ZŠ Sokolí

Info o kroužku:
věk:  7 do 12 let
počet míst: 8
cena za rok:  1 800 Kč
zahájení: 29.9.2020
úterý 15:00 - 16:00

PŘIHLÁŠKA ZDE


Lektor:  Andrea Tauchmanová

Email:  a.tauchmanova@vikyr.cz
Tel: 
Mobil:  731 589 883

Comments