Sportovky

Sportovní kroužek pro děti na 1.stupni ZŠ je založen na všeobecné sportovní průpravě.
Účastníci se budou učit pravidla a praktické dovednosti různých sportů - atletika, míčové hry, netradiční sporty, gymnastika a další.
Pokud to počasí dovolí, budou děti chodit i na venkovní hřiště u ZŠ Sokolí

INFORMACE:
věk:            7 - 12 let
počet míst: 24

cena za rok:  2 100 Kč
zahájení:       21. 9 .2021
úterý             15:00 - 16:00PŘIHLÁŠKA ZDE


Lektor:  
Email:  
Mobil:  

vedoucí oddělení: 
Andrea Tauchmanová
tel. 604 270 243
email: a.tauchmanova@vikyr.cz

Comments