DIVADELNÍ

V současné době nabízíme tyto kroužky divadelní a dramatické výchovy

ceny kurzovného za školní rok, vhodný věk účastníků, vyučovací dny a hodiny naleznete v abecedně řazené tabulce


Dramaťák – skupina III 

Je určený nejmladším a začínajícím ´divadelníků´. Kroužek vedený formou dramatické výchovy přispívá k rozvoji řeči i slovní zásoby, ke schopnosti komunikace a aktivní spolupráce s ostatními dětmi v daném kolektivu i k pocitu zdravého sebevědomí a k celkovému rozvoji osobnosti. Vede k pochopení a vyzkoušení si základních divadelních technik.

Dramaťák – skupina II 

Pro starší školáky a mírně pokročilé. Formou dramatických her a etud se pak nejen baví a relaxují, ale zároveň objevují a fixují si techniku jevištní řeči a pohybu, zvládání prostoru nejen divadelního.

U skupiny dramaťáků se nepředpokládá nastudování soutěžní inscenace.


Divadelní dramaťák  - I 

Pouze pro starší účastníky. Skupina I pro pokročilé divadelníky, kteří jsou absolventy uplynulých ročníků a taktéž již účastníci soutěžních přehlídek. Skupinová i individuální tvorba na konkrétní divadelní inscenaci, veřejná vystoupení.


Informace o divadelních kroužcích a akcích oddělení předá Jiřinka.

 

Pravidelné AKCE a NABÍDKA divadelního oddělení:

OŽIVLÝ BETLÉM  s charitou pro zvířátka z útulku – prosinec

DIVADELNÍ PŘEDVÁDĚČKA DRAMAŤÁKŮ – na závěr školního roku

ÚČAST NA PŘEHLÍDKÁCH:

Turnovský drahokam, O Desenského medvěda, Turnovský Štěk, Dětská scéna, Loutkářská Chrudim

 

SEMINÁŘE, konzultace:

TERAPIE S LOUTKOU - edukační zážitková dílna s loutkou a materiálem, určená dětem se speciálními potřebami (např. s mentálním či smyslovým postižením, kombinovanými vadami). Program využívá loutky k aktivizaci účastníků a coby motivaci pro společnou tvorbu.

DĚTI A DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA V PRAXI -  určené všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží - vedoucím dětských souborů i pedagogům, kteří  zpracovávají vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

 

 

Comments