TANEČNÍ


Angel breakers - Sportovně taneční kroužek se zaměřením na taneční  stylu Break dance, Hip Hop, New style, Electric boogie, apod.  Součástí kroužku je i účast na soutěžích v tomto sportovním oboru. Více o tomto kroužku se dozvíte na jejich stránkách   http://angelbreakers.websnadno.cz/ . Kroužek vede Petr Doležal, bližší informace Vám podá Pavel.


Břišní tance - kroužek je vhodný pro děti od 6 let, jedná se o taneční kroužek ve formě přípravky a pro starší děti o výuku orientálních tanců nejen břišních, informace podá Stáňa


Street dance  -Výuka základních kroků moderního pouličního tance, vytvoření vlastní sestavy s choreografií, práce a vnímání jedinců ve skupině, prostorové vnímání. Tento kroužek vede Bára Formanová, bližší informace Vám podá Stáňa

Hudebně pohybový pro ZP - Zájmový kroužek pro děti, mládež a dospělé se zdravotním handicapem. Hudební a pohybové aktivity, seznamování s tancem, pohybové i sportovní hry. Tento kroužek vede Alena a Ilona

Irský step I a II  - hodiny irského stepu uspokojí všechny zájemce i zájemkyně, kteří mají rádi pořádný pohyb a zároveň touží po prezentaci na veřejnosti. Kroužek funguje pod Vikýřem několikátým rokem a již v prvním roce své existence uchvátil diváky mnoha společenských akcích. Informace o tomto kroužku Vám sdělí Alena.  

Mažoretky Jablonecká jablíčka -  

Fyzicky a časově náročné, ale smysluplné využití volného času pro dívky, které mají rády poh

yb a chtějí se zároveň naučit pečovat o svůj vzhled. Součástí tohoto zájmového vzdělávání jsou veřejná vystoupení na společensky významných akcích a účast na soutěžích, šampionátech a festivalech.

Dle věku a talentu jsou děti zařazeny do čtyř kategorií.  

Sóla, dua, twilring - pouze pro vybrané dívky

Mažoretky Jablonecká jablíčka I.

Mažoretky Jablonecká jablíčka II.

Mažoretky Jablonecká jablíčka III.

Tyto kroužky vede Petra Polanská, Lenka Tylová, Míša Linhartová, bližší informace Vám sdělí Stáňa.

Malá Nisanka -  taneční kroužek pro holčičky i kluky, lidové písně a tanečky, seznamování  se s tradicemi a lidovými zvyky, vystoupení na různých akcích a folklórních festivalech. Věkovým rozlišením a návazností umožňují pak dětem postup. Kdo si tohoto koníčka oblíbí, má šanci tančit i v dospělosti, protože v Jablonci působí soubor Nisanka. Dle věku a talentu jsou děti zařazeny do čtyř kategorií

Malá Nisanka I -    kroužek vede Alena

Malá Nisanka IA -  kroužek vede Alena

Malá Nisanka II -    Informace o tomto kroužku 

Vám předá Alena

Malá Nisanka III -   kroužek vede Alena

Malá Nisanka IV -   Informace o tomto kroužku 

Vám předá Alena


Nisanka plus - taneční kroužek pro dospělé,  lidové tance, tradice a zvyky.

Kroužek vede Alena


Scénický tanec - Parau Parau  - ve Vikýři má dlouholetou tradici a skvělé výsledky na soutěžích scénického tance včetně postupů do národního kola. Náplní jsou divadelní myšlenky ztvárňované pohybem. Tančí dívky i kluci, mladé ženy i pánové. Informace o tomto kroužku Vám předá Alena

                                                       

Comments