TECHNICKÉ


Elektro kroužek - Kroužek zaměřený na elektroniku, orientace ve schématických značkách, stavba jednoduchých elektronických přístrojů a aparátů (pájení, cínování, jednoduchá zapojení,...), práce s HW i SW, práce s PC, účast na miniprojektech. Kroužek je personálně i materiálně podporován firmou Jablotron. Informace o tomto kroužku Vám předá Pavel.

Modelářská dílna - Modelářská dílna je kroužek určený všem dětem, které se nemohou rozhodnout pro jeden modelářský obor a mají zájem poznat některé modelářské techniky. Naučí se správně zacházet s nářadím a různými materiály, sestaví si jednoduché modely, balsová házedla... tento kroužek vede Pavel


Lodní modeláři - Kroužek lodních modelářů je určený všem šikovným  dětem, které baví práce se dřevem, se zaměřením na stavbu funkčních lodních modelů. Jedná se o náročný kroužek pro zkušenější děti, které již bez potíží zvládají základní modelářské techniky a práce s nářadím – měření, řezání, lepení, pilování ... Informace o tomto kroužku Vám předá Pavel.

Letečtí modeláři - Kroužek leteckých modelářů je určen všem dětem, které přitahují letadla a lét

ání. Děti nejprve získávají základy modelářských technik při stavbě jednoduchých házedel, dle schopností se pak věnují stavbě větších modelů letadel. Informace o tomto kroužku Vám předá Pavel.

Plastikoví modeláři - Kroužek plastikových modelářů je určen všem dětem, které přitahuje práce rukama a jsou aspoň trošku pečlivé. Děti nejprve získávají základy modelářských technik při stavbě jednodušších věcí, dle schopností se pak věnují stavbě větších modelů. Plastikoví modeláři se věnují stavbě modelů letadel, automobilů nebo lodí. Začínající modeláři se seznámí se základy stavby plastikových modelů, pokročilejší se dále zdokonalují ve stavbě složitějších modelů. Informace o tomto kroužku Vám předá Pavel.


Kriminalistický kroužek - v tomto kroužku můžete nahlédnout do práce detektivů. Zjistit, jak se odebírají otisky prstů a jak se s nimi dále pracuje. Setkáte se s policejními techniky a psovody. Nahlédnete pod pokličku řešení kriminálních případů a mnoho dalšího. Bližší informace o tomto kroužku Vám předá Martina

Papírové modely- kroužek pro děti, mládež, které baví sestavovat z papíru modely aut, budov, dopravních prostředků, zvířat. Informace o tomto kroužku Vám předá Andrea

Merkur - legendární stavebnice je stále v kurzu a je připravena pro všechny “mechaniky”, kteří se nebojí šroubků, nářadí a mají chuť postavit si cokoliv dle vlastní fantazie nebo i modle návodu z kovových dílků. K dispozici máme i Merkur elektro, takže budeme pracovat i s pohybem, světly,atd. Informace o kroužku Vám předá Andrea

Malý kutil - v pátek 1 x za měsíc 3 hodinky technického tvoření - to je malý kutil. Naučíte se základním pracovním postupům při výrobě jednoduchých výrobků, naučíte se správně zacházet s nářadím a materiálem. Zkrátka se tu naučíte vše, co by měl umět a znát každý mladý muž  tento kroužek vede Pavel

Výpočetní technika - zájmové vzdělávání určené všem zájemcům, kteří mají zájem se seznámit s prací na PC a poznat mnohá tajemství výpočetní techniky. Základem je práce v textových a tabulkových programech, práce s internetem. Mladší účastníci se učí základům programování a PC grafice, starší se učí základům grafických progra

mů a tvorby webových stránek a jejich tvorbě. Informace o tomto kroužku Vám předá Pavel.

Výpočetní technika - kurz - Kurz je určen všem zájemcům, kteří mají zájem seznámit se s prací na počítači nebo potřebují počítač ve svém zaměstnání. Během kurzů získají znalosti potřebné k tvorbě dokumentů, tabulek, prací s elektronickou poštou a internetem. Informace o tomto kroužku Vám předá Pavel.

Kurz výpočetní techniky pro seniory  tento kroužek vede Pavel


Hokus-pokus - kouzelná věda  Děti si vyzkouší jednoduché fyzikální a chemické pokusy a zajímavosti, které na první pohled působí jako kouzla. Informace o kroužku Vám předá AndreaComments