Pokračujeme v činnosti

- stejně jako družiny fungujeme dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání - provoz družin se nemění ( ani se nemění počet vzdělávaných dětí - nebudeme ani my tedy regulovat počet dětí na kroužcích)
- omezení na 10 /20 uvnitř /venku se dále nevztahuje dle Usnesení vlády z 30.9. na: výkon povolání, podnikatelské a obdobné činnosti - považuji nás za obdobnou činnost neb vybíráme úplaty za vzdělávání a současně za výkon povolání pedagogů - tedy opět druhý argument, proč počty neomezujeme!
- jediné co, nebudeme zpívat - dle Nařízení KHS Libereckého kraje Čl. I. nařízení: omezuje tak......, že součástí vzdělávání není zpěv 
- sportovní činnosti pojedeme naprosto bez omezení, neb v Nařízení od KHS  nejsme vůbec vymezeni
Comments