PŘIHLÁŠKY

Elektronická přihláška s registrací
Registrace vám usnadní každé další přihlášení potomka na kteroukoli akci DDM. Od 1. 7. 2017 je to jediná možnost k podání přihlášky.

https://sites.google.com/a/vikyr.cz/vikyr/prihlasky/Klikn%C4%9Bte%20na%20obr%C3%A1zek%20-%20el.%20registrace.jpg

Po přihlášení tady zjistíte, jestli Vaše platba proběhla v pořádku.
https://sites.google.com/a/vikyr.cz/vikyr/prihlasky/Kontrola%20prob%C4%9Bhl%C3%A9%20platby.jpg

Informační systém domeček - návod k použití
KLIKNĚTE NA OBRÁZEK 

https://sites.google.com/a/vikyr.cz/vikyr/prihlasky/Dome%C4%8Dek.jpg


Možné chybové hlášení při registraci
V případě, že se vám během registrace zobrazí toto hlášení:
https://sites.google.com/a/vikyr.cz/vikyr/prihlasky/Hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20z%20registrace.png

kontaktujte prosím pana Dostála na emailu dostal@vikyr.cz
Pro urychlení registrace do emailu napište:
1) klientský účet - registrace 
2) jméno a příjmení dítěte
3) rodné číslo
Můžete také zkusit následující postup:
Zákonný zástupce provede registraci pod emailem, který je u dítěte zadán v matrice (přepis z předchozích přihlášek), provede systém automatické přiřazení dítěte


https://sites.google.com/a/vikyr.cz/vikyr/prihlasky/Podm%C3%ADnka%20%C3%BA%C4%8Dasti%20na%20akc%C3%ADch.jpg
 https://sites.google.com/a/vikyr.cz/vikyr/prihlasky/Jak%20omlouvat%20d%C4%9Bti%20z%20krou%C5%BEk%C5%AF.jpg

TÁBORY 
pokud doložíte potvrzení o bezdlužnosti přispívá město Jablonec na příměstský tábor částkou 500 Kč na každé předškolní dítě a žáky 1. tříd ZŠ.
Zaplatíte nám tedy o tuto částku méně!.
Potvrzení vám vydá ředitel-ředitelka příslušného školního zařízení. 

KROUŽKY 
Přihlášky budou registrovány podle data a času, takže čím dříve se přihlásíte, tím lépe : -)
Přihlašování na školní rok 2019/2020 bude spuštěno na Zahradní slavnosti Vikýře 14.6.2019

PRÁZDNINOVÉ TÝDNY S VIKÝŘEM
Ve spolupráci s městem i v roce 2019 nabízíme pro Vaše děti navštěvující MŠ v Jablonci tři týdny s Vikýřem.  Akce se koná v ZŠ a MŠ Sokolí. 
Přihlásit se můžete v sekci "Akce" v elektronickém přihlašování .
Více info zjistíte na webu nebo po přihlášení.