Anglický jazyk


Pro kategorie III. A, B a C se letos uskuteční pouze školní a krajské kolo!!!

Angličtina I. a II. 


Termín školního kola:                                                             do 31. 1. 2019.

Termín odevzdání přihlášek do okresního kola:             7. 2. 2019.

Termín konání okresního kola:                                            13. 2. 2019 (od 8:00 prezentace, 8:30 soutěž)

Místo konání:                                                                             DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou

Kontaktní osoba pro příjem přihlášek:                             Mgr. Pavla Zemínová 

                                                                                                         zeminova@vikyr.cz

                                                                                                         +420 731 615 620


Ċ
Pavla Zemínová,
29. 10. 2018 7:03
ĉ
Pavla Zemínová,
11. 10. 2018 5:39
Ĉ
Pavla Zemínová,
18. 2. 2019 4:58
Ċ
Pavla Zemínová,
29. 10. 2018 7:02
ĉ
Pavla Zemínová,
31. 1. 2019 5:44
Comments