Český jazyk

Olympiáda v českém jazyce okresní kolo  kategorie I. a II.
Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech.

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,
II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

MŠMT zveřejnilo Věstník „Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/21“, které lze podle vyjádření pořadatelů uskutečnit zcela distančně.                                                        

Kontaktní osoba pro příjem přihlášek:                                   

Bc. Jana Zajícová

Pedagog volného času

E-mail:          zajicova@vikyr.cz
Telefon:         483 711 725
Mobil:            733 326 022
Podřízené stránky (1): Bez názvu
Comments