Chemická olympiáda

Přihlašování do okresního kola v níže uvedených odkazech v termínu od 5.2. 2018 do 16.2.2018
Okresní kolo se uskuteční v termínu 6.3.2018 na ZŠ Pasířská, počet postupujících: z každé školy dva nejlepší a další dle pořadí počtu získaných bodů, počet účastníků v okresním kole bude maximálně 30 žáků

Ĉ
prihonska@vikyr.cz,
7. 3. 2018 1:39
Comments