Dětská recitace

Termín konání školního kola:                                                     do 17. 2. 2019

Termín pro odevzdání přihlášek do okresního kola:        do 28. 2.  2019

Termín konání okresního kola:                                                 16. 3. 2019 (Kategorie 0, I, II od 9.00, prezence od 8.30. Kategorie III, IV od 11. 00 prezence,                                                                                                                                                                                                                                                           od 11:30 vlastní soutěž.)

Místo konání:                                                                                   DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou

Kontaktní osoba pro příjem přihlášek:                                   Mgr. Pavla Zemínová 

                                                                                                              zeminova@vikyr.cz

                                                                                                              +420 731 615 620
 
Ċ
Pavla Zemínová,
30. 10. 2018 0:15
ĉ
Pavla Zemínová,
28. 1. 2019 3:34
Ĉ
Pavla Zemínová,
16. 3. 2019 4:56
Comments