Dětská recitace

 Termíny konání

RECITACE 

Organizátor soutěže nedávno změnil pravidla pro letošní ročník, ve snaze oslovit co nejvíce dětí. Každé dítě, které v aktuální době bude dělat něco "navíc", je výhrou. Proto tedy následující změny:

  • Školy nemusí organizovat školní kola, stačí vyslat zájemce do okresního.
  • Jediná práce pro učitele je vyplnit přihlášku.
  • I starším recitátorům (3. a 4. kategorie) letos stačí 1 text.
  • Do okresního kola lze poslat i "rozdělanou práci".

Navíc organizátor okresních kol a krajského kola v Libereckém kraji 
DDM Větrník rozhodl, že:
  • Posouváme termín odevzdání přihlášek, nahrávek a textů do 15. dubna 2021
  • Pokud školy budou mít místo dvou recitátorů v kategorii třeba tři a nebudou umět rozhodnout, pošlou všechny
  • Recitátory mohou posílat i ZUŠ
  • Jelikož jsme získali grant Libereckého kraje, bude i na odměny. Každý recitátor obdrží od poroty krátké zhodnocení a doporučení.

Link na přihlášky (platí pro celý kraj):

Link na přihlášky do OK pro 1. kategorii (2.-3.třída) 

https://www.ddmliberec.cz/form/313026e20ecadbe0a56144261f2309fa 

  

Link na přihlášky do OK pro 2. kategorii (4.-5.třída) 

https://www.ddmliberec.cz/form/113514c624d7aadb5af6386c6caaed1c 

  

Link na přihlášky do OK pro 3. kategorii (6.-7.třída a odpovídající ročníky VG) 

https://www.ddmliberec.cz/form/7e25e1ec2ea8c35827fa090fe92348b2 

  

Link na přihlášky do OK pro 4. kategorii (8.-9.třída a odpovídající ročníky VG) 

https://www.ddmliberec.cz/form/318b11a0c134111d7a3caa4190db25e9 


Adresa pro zasílání textů a nahrávek: miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz 

Krajské kolo proběhne nejspíše v květnu, snad prezenčně. 

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA 

Okresní kola divadelní přehlídky jsou zrušena, soubory prosíme o přihlášení rovnou do krajského kola (taps.magdalena@gmail.com). Už nyní nám ale napište, zda s tím aspoň trochu počítáte. Je to pro nás důležité i do dalších let, pro rozhodování, zda má Liberec v budoucnu organizovat okresní kolo. Kontakt na vás předáme organizátorce krajského kola. 

Termín krajského kola v Jablonci nad Nisou je buď 30. 4. – 1. 5. 2021 nebo 14. – 15. 5. 2021.                           

Bc. Jana Zajícová

Pedagog volného času

E-mail:          zajicova@vikyr.cz
Telefon:          483 711 725
Mobil:            733 326 022

 


Ċ
Jana Zajícová,
10. 2. 2021 1:37
Comments