Dětská recitace

Okresní kolo se uskuteční 10.3. 2018 v DDM Vikýř
Přihlášky k rukám paní Příhonské do 7.3.2018
Kategorie 0, I, II - v 8:30-9:00 hodin prezence, od 9:00 hodin vlastní soutěž
Kategorie III, IV - od 11:00 do 11:30 hodin prezence, od 11:30 hodin vlastní soutěž
ĉ
prihonska@vikyr.cz,
23. 2. 2018 0:02
ĉ
prihonska@vikyr.cz,
5. 2. 2018 2:30
ĉ
prihonska@vikyr.cz,
13. 3. 2018 4:39
Comments