Německý jazyk I., II., III.

SNJ 2020-21 Informace pro pedagogy

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Kategorie 1A (žáci 6.-7. tříd) se v tomto roce NEUSKUTEČNÍ. Pokud s tím máte problém (například jste vaše žáky již připravovali a velmi o účast stojíte), napište, zamyslíme se. Náš názor je ten, že se toho žáci distančně nestihli moc naučit. Je také možné tyto děti, pokud si troufají, přihlásit do starší kategorie.

 Kategorie 2A (žáci 8.-9. tříd) se uskuteční, a to mimořádně rovnou krajské kolo. Během února prosím uspořádejte školní kolo a přihlaste jednoho postupujícího a jednoho náhradníka do krajského kola. 

Krajské kolo proběhne v úterý 23. března 2021.

Využijte link na elektronickou přihlášku:

https://www.ddmliberec.cz/form/6d0cced4b74aa180b96c7404d8225258

Přihlášky podávejte nejdéle do konce února! 


STŘEDÍ  ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Kategorie 1B (žáci primy a sekundy VG) se v tomto roce NEUSKUTEČNÍ.  

Kategorie 2B (žáci tercie a kvarty VG)  a kategorie 3A (střední školy) se uskuteční, a to mimořádně rovnou krajské kolo. Během února prosím uspořádejte školní kolo a přihlaste jednoho postupujícího a jednoho náhradníka do krajského kola. Je možné, že vezmeme i náhradníky, pokud to bude zvládnutelné.  

Krajské kolo proběhne v úterý 23. března 2021. 

Využijte link na elektronickou přihlášku: 

Kategorie 2B: https://www.ddmliberec.cz/form/29f406d7cee534036b9e3a0e03241cbb 

Kategorie 3A: https://www.ddmliberec.cz/form/fbbf0938464963a7de4a54070c4d61ef 

Přihlášky podávejte nejdéle do konce února! 


Forma soutěže: DISTANČNÍ (žáci se propojí s porotou pomocí web kamery, přes Microsoft Teams). Zvažujeme buď pouze konverzaci na téma, nebo konverzaci a poslech. 


Prosím, napište OBRATEM, zda se opravdu zúčastníte. Ať můžeme včas spočítat soutěžící ze všech okresů a vymyslet organizaci. 

Napište prosím, kdo byste byl ochoten se do soutěže zapojit jako porotce. Porota bude fungovat distančně přes web kameru (Microsoft Teams). 


Bc. Jana Zajícová

Asistentka pedagoga

E-mail:          zajicova@vikyr.cz
Telefon:          483 711 725
Mobil:            733 326 022

                                                                                                          


Comments