EKO programy pro MŠ

ŽÁBA SKÁČE PO BLÁTĚ
Budeme poslouchat žabí zvuky, zkusíme je napodobit a společně uspořádáme žabí koncert. Dozvíme se o vývojových stadiích žab a naučíme se, jak za sebou v jejich životě následují. Nakonec si pomocí hry vyzkoušíme, jak u žab funguje ochranné zbarvení takzvané „žabímimikry".

Délka programu: 1-1,5 h
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (v MŠ)
CÍLE: Děti popíší vývoj žáby od vajíčka k dospělci, rozeznají nejběžnější druhy žab a ilustrují na příkladu žab princip a funkci mimiker. 
RVP: Dítě a svět, Dítě a ten druhý.MOTÝLÍ KOUZLA
V úvodu programu zhlédneme divadelní představení „Záhada kukly" a naučíme se rozeznávat jednotlivá stádia motýlího vývoje. Ve hře si na vlastní kůži vyzkoušíme, jak nebezpečný život žije taková housenka a dozvíme se, proč je jich v přírodě tolik. Na závěr programu se seznámíme s paletou barev motýlích křídel. Jak jsou motýlí křídla krásná a pestrá si uvědomíme také při vybarvování omalovánek našich motýlů.

Délka programu: 1-1,5 h
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (v MŠ).
CÍLE: Děti seřadí a pojmenují jednotlivá vývojová stádia motýlů a seznámí se s rozmanitostí barev motýlích křídel.
RVP: Dítě a svět, Dítě a ten druhý.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Každé roční období má své charakteristiky. Dozvíme se, jaké v přírodě právě probíhají změny a jak se těmto změnám přizpůsobují zvířátka, ptáčci, stromy a kytičky. Zahrajeme si také tematické hry zaměřené na konkrétní roční období.


Délka programu: 1-1,5 h
Období: celoročně - program je vždy zaměřený na aktuální období a je připravený ve čtyřech variantách - jaro, léto, podzim a zima
Místo konání: v Ekocentru (v MŠ) nebo venku
CÍLE: Děti vyjmenují alespoň 3 jevy v přírodě související s daným ročním obdobím. Charakterizují změny v přírodě během roku a sdělí výsledky vlastních pozorování jevů v přírodě v daném období. 
RVP: Dítě a svět, Dítě a ten druhý.
ČUCHY, MRKY, SLUCHY, ŇAMI
V tomto programu pomocí her prozkoumáme přírodu všemi svými smysly - čichem, sluchem, zrakem, hmatem a chutí. Vytvoříme vůňový koktejl a paletku přírodních barev, budeme poslepu poznávat a zkoumat přírodniny, naslouchat zvukům přírody, zahrajeme si sluchové pexeso a uspořádáme i malý lesní koncert.


Délka programu: 1-1,5 h
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (v MŠ) nebo venku
CÍLE: Děti vyjmenují 5 lidských smyslů, vlastními slovy vysvětlí pocity při vnímání světa kolem sebe. Pomocí jednotlivých smyslů rozeznají různé přírodniny.
RVP: Dítě a svět, Dítě a jeho tělo.KAMARÁD STROM
Spolu s dětmi nahlédneme do kouzelného světa stromů a prozkoumáme ho od kořenů až ke koruně. Seznámíme se s nejběžnějšími druhy stromů, které kolem nás rostou, a naučíme se je rozeznávat. Program je doplněn o smyslové a tvořivé aktivity.


Délka programu: 1-1,5 h, období: celoročně, 
místo konání: v Ekocentru (v MŠ) nebo venku.
CÍLE: Děti vyjmenují alespoň 3 druhy stromů a rozeznají listy a plody, také zažijí pocit být stromem.
RVP: Dítě a svět, Dítě a ten druhý.

HRÁTKY SE ZVUKEM
Děti si formou hry vyzkoušejí princip vedení zvuku (vzduchem a pevnou látkou), a zahrají si hádanky se zvířecími zvuky. Vyrobíme si dvě zvukové hračky.


Délka programu: 1,5 h, období: celoročně, místo konání: v Ekocentru (v MŠ).
CÍLE: Děti vysvětlí princip vedení zvuku a uvědomí si různorodost zvířecích zvuků a projevů. Děti si vyrobí dvě jednoduché hudební hračky a doprovodem na hudební nástroje si procvičí vnímání rytmu. 
RVP: Dítě a svět, Dítě a jeho tělo.VČELKY A JEJICH SVĚT
V programu odhalíme tajemství života včel, seznámíme se s včelím obydlím a včelí rodinou. Zjistíme, jak se z včelího vajíčka stane dospělá včela a co potřebuje ke svému životu. Také si povíme, jaký užitek přinášejí včely přírodě a člověku, jak vzniká med. Zahrajeme si hru, ve které se děti na chvíli stanou včelkami.


Délka programu: 1-1,5 h, období: celoročně, místo konání: v Ekocentru (v MŠ).
CÍLE: Děti dokáží nakreslit včelu s jejími základními anatomickými rysy a popíší vývoj včely od va­jíčka po dospělce. Dozvědí se, co včely nosí z přírody a k čemu to potřebují.
RVP: Dítě a svět.

LESNÍ DROBOTINA
Společně se vypravíme do lesa na návštěvu za jeho drobnými a nenápadnými obyvateli. 
Pokusíme se je vypátrat v lesním podrostu a pod našima nohama. Zkusíme je určit pomocí klíče. Také se v drobné tvorečky na chvíli proměníme.


Délka programu: 1,5 h
Období: jaro-podzim
Místo konání: venku
CÍLE: Děti vyjmenují alespoň 3 druhy půdních bezobratlých, popíší pozorovaného 
živočicha a hrají role lesního hmyzu. RVP: Dítě a svět, Dítě a jeho tělo.

HRÁTKY S KAMÍNKY
Seznámíme se s krásou neživé přírody. Pohrajeme si s kamínky a prozkoumáme jejich vlastnosti. Pokusíme se objevit duši kamenů a vcítit se do ní. Objevíme jejich krásu a skryté kouzlo.


Délka programu: 1-1,5 h, období: celoročně, místo konání: v Ekocentru (v MŠ).
CÍLE: Děti vyjmenují 3 nejběžnější druhy nerostů, popíší využití nerostů a na základě smyslového zážitku ocení různorodost neživé přírody. 
RVP: Dítě a svět, Dítě a ten druhý.

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.