Ekocentrum Jablonec n/N

Nachází se v budově Eurocentra v pavilonu S1 (pod Klubem na Rampě).

Je určeno zejména dětem mateřských a základních škol pro potřeby environmentální výchovy. Konkrétní témata životního prostředí (v širokém slova smyslu) jsou zpracována do celků - programů, které si mohou pedagogové objednat z aktuální nabídky, vždy je možné program přizpůsobit individuálním požadavkům školních zařízení i potřebám dětí. Obsah i forma programů obohacuje učivo o environmentální rozměr a metody práce dětí jsou zaměřeny na vzájemnou spolupráci, respekt, prezentaci vlastních názorů a opírají se o sílu prožitku.

Příležitostně se budou v Ekocentru konat akce i pro veřejnost a pedagogy. Bude se jednat o tvůrčí tradiční dílny, besedy, přednášky a semináře.

Jablonecké ekocentrum poskytuje své služby nejen veřejnosti, ale především zdejším školám.

“Chceme nabídnout dětem něco navíc, nad rámec výuky, která bývá hodně teoretická.

Chceme, aby si u nás v ekocentru přírodní materiály a práci s nimi zažily všemi smysly.

“Právě zážitky jsou klíčem k hlubšímu poznání přírodních zákonitostí a ke vzniku pouta mezi člověkem a přírodou – ať už jsou to zvířata, květiny nebo třeba les,”

Na připravené programy můžete nahlédnout zde: 
Ekologické výukové programy