Eko programy pro ZŠ - I. stupeň

ŽÁBA SKÁČE PO BLÁTĚ pro 1.-3. třídu ZŠ

ŽÁBA SKÁČE PO BLÁTĚ pro 1.-3. třídu ZŠ

20.01.2023

Budeme poslouchat žabí zvuky, zkusíme je napodobit a společně uspořádáme žabí koncert. Dozvíme se o vývojových stadiích žab a naučíme se, jak za sebou v jejich životě následují. Nakonec si pomocí hry vyzkoušíme, jak u žab funguje ochranné zbarvení, takzvané
„žabí mimikry“. Pokusíme se vybarvit žábu tak, aby mohla žít ve třídě.

MOTÝLÍ KOUZLA pro 1.-3. třídu ZŠ

MOTÝLÍ KOUZLA pro 1.-3. třídu ZŠ

20.01.2023

V úvodu programu shlédneme divadelní představení „Záhada kukly“ a naučíme se rozeznávat jednotlivá stádia motýlího vývoje. Ve hře si na vlastní kůži vyzkoušíme, jak nebezpečný život žije taková housenka a proč je jich v přírodě tolik. Na závěr se seznámíme s paletou barev motýlích křídel. Jak jsou motýlí křídla krásná a pestrá si uvědomíme také při vybarvování omalovánek našich motýlů.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ pro 1.-3. třídu ZŠ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ pro 1.-3. třídu ZŠ

20.01.2023

Program je zaměřen na děje probíhající v přírodě během celého roku a jeho cílem je budovat kladný citový vztah dětí k přírodě. Během programu se dozvídáme o změnách v přírodě závislých na střídání ročních období a zahrajeme si tematické hry ke konkrétnímu ročnímu období.

ČUCHY, MRKY, SLUCHY, ŇAMI pro 1.-3. třídu ZŠ

ČUCHY, MRKY, SLUCHY, ŇAMI pro 1.-3. třídu ZŠ

20.01.2023

V tomto programu pomocí her a zážitků prozkoumáme přírodu všemi svými smysly – čichem, sluchem, zrakem, hmatem a chutí. Vytvoříme si vůňový koktejl, zahrajeme si sluchové pexeso, projdeme hmatovou stezku, vytvoříme výtvarnou stopu přírodních zvuků a další smyslové aktivity.

LESNÍ DROBOTINA pro 1.-5. třídu ZŠ

LESNÍ DROBOTINA pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Společně se vypravíme do lesa na návštěvu za jeho drobnými a nenápadnými obyvateli. Pokusíme se je vypátrat v lesním podrostu a pod našima nohama. Zkusíme je určit pomocí klíče. Také se v drobné tvorečky na chvíli proměníme (herní aktivita pro žáky 1.-3. tř.).

HRÁTKY SE ZVUKEM pro 1.-3. třídu ZŠ

20.01.2023

Žáci si formou hry vyzkoušejí princip vedení zvuku (vzduchem a pevnou látkou), zahrají si
hádanky se zvířecími zvuky. S hudebními nástroji rytmicky doprovodíme vybrané české lidové písničky.

KVASINKY KOLEM NÁS pro 2.-5. třídu ZŠ

KVASINKY KOLEM NÁS pro 2.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Zábavnou formou pomocí názorného pokusu si děti vyzkoušejí jaké podmínky potřebují kvasinky ke svému životu. Při pokusu a mikroskopování pracují děti ve skupinkách, na písemném výstupu individuálně. Naučíme se práci s mikroskopem a laboratorním sklem, rozvíjíme manuální zručnost a spolupráci s vrstevníky. Děti se dozvědí o různých způsobech využití kvasinek, zejména v potravinářství.

HRÁTKY S KAMÍNKY pro 2.-5. třídu ZŠ

HRÁTKY S KAMÍNKY pro 2.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Seznámíme se s krásou neživé přírody. Pohrajeme si s kamínky a prozkoumáme jejich vlastnosti. Pokusíme se objevit duši kamenů a vcítit se do ní. Společně budeme objevovat krásu a skryté kouzlo.

VLNĚNÍ pro 2.-5. třídu ZŠ

VLNĚNÍ pro 2.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Děti se dozvědí, kdy a proč byla ovce domestikována, co ovečky potřebují ke svému spokojenému životu a jaký přinášejí užitek. Rozebereme využití vlny a cestu jejího zpracování. Tradiční postupy zpracování vlny si děti vlastnoručně vyzkoušejí na pomůckách – od česání surové vlny, přes předení, tkaní až po techniky filcování. Program v teoretické fázi u dětí rozvíjí čtení s porozuměním, v praktické části manuální zručnost, fantazii, trpělivost a pečlivost.

KDE SE BERE VODA? pro 3.-5. třídu ZŠ

KDE SE BERE VODA? pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Seznámíme se s koloběhem a podobami vody na zemi. Až doputuje voda v našem názorném koloběhu k lidem, dozvíme se, kolik a na co jí každý z nás spotřebuje, odkud ji bereme a ochutnáme několik vzorků vody. Ukážeme si, jak se dá znečištěná voda vyčistit. Budeme diskutovat o různém pohledech na vodu a její nezastupitelnou úlohu pro celou zemi. V návaznosti je vhodné zařadit program Vodní svět, který se zabývá výzkumem konkrétní vodní lokality z hlediska živočichů a rostlin a podmínek pro ně.

VOŇAVÝ SVĚT BYLINEK pro 3.-5. třídu ZŠ

VOŇAVÝ SVĚT BYLINEK pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Zážitkovou formou budeme objevovat pestrost rostlinného světa. Dozvíme se o významu
a využití rostlin člověkem. Budeme ochutnávat bylinkové čaje, které si sami uvaříme.

OD OBILKY K PEČIVU pro 3.-5. třídu ZŠ ​

OD OBILKY K PEČIVU pro 3.-5. třídu ZŠ ​

20.01.2023

Prakticky a názorně zaměřený program na základních šest druhů obilovin. Děti se samostatnou a aktivní formou dozvědí zajímavé informace o obilninách, jejich významu, rozmanitosti a využití. Také si vyzkoušíme vlastnoruční výrobu pečiva úplně od začátku – od namletí vlastní mouky. Dozvíme se co všechno se musí s obilím stát než je z něho voňavý chléb nebo křupavá houska.

ŽIVOT V KAPCE VODY pro 3.-5. třídu ZŠ

ŽIVOT V KAPCE VODY pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Žáci se naučí nabírat a připravovat vzorky vody na zkoumání pod mikroskopem. Ve skupinkách pracují s mikroskopem a zkoumají život v různých vzorcích vody, zejména jeho malé rostlinné formy (řasy), ale i sinice a bakterie. Porovnávají v klíčích, odhadují druhy
a nakreslí do pracovního listu. Poté si vysvětlíme potravní řetězce ve vodním prostředí a osvětlíme význam a vztahy zjištěných forem života ve vodě.

TREPKA POD MIKROSKOPEM pro 3.-5. třídu ZŠ

TREPKA POD MIKROSKOPEM pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

V úvodním videu se podíváme na trepku a její životní projevy zachycenou mikroskopem.
Poté si sami připravíme z kapky senného nálevu preparát na pozorování. Naučíme se pracovat s mikroskopem a prozkoumáme pod ním náš vzorek. Děti pracují ve skupinkách, procvičují tak vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program je zaměřen na praktickou přípravu a práci s technikou. Využíváme i hotové preparáty, které jsou součástí nového vybavení ekocentra.Lektor promítá velký obraz z digitálního mikroskopu na plátno. V druhé části se zaměříme na přemýšlení o základních životních projevech živočichů, kreslíme naši představu trepky.

MIKROSVĚT ROSTLINY pro 3.-5. třídu ZŠ

MIKROSVĚT ROSTLINY pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

V úvodním videu se podivíme nad krásou přírody zachycenou makroobjektivy . Poté se vydáme
do tajů mikrosvěta a pomocí preparačních nástrojů si vyrobíme malé vzorky do mikroskopu.
Prozkoumáme všechny části rostliny, nakreslíme je a řekneme si k čemu rostlině slouží.
Děti pracují ve skupinkách, procvičují tak vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program je zaměřen
na praktickou přípravu a práci s technikou. „Skoro vědecké“ prvky zkoumání a bádání, údiv nad
krásou a rozmanitostí. Využíváme i hotové preparáty, které jsou součástí nového vybavení
ekocentra. Děti si mohou vyrobit i svůj trvalý preparát, který si vezmou do školy (jako třída).

HRÁTKY S pH pro 3.-5. třídu ZŠ

HRÁTKY S pH pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

​Zábavnou formou vyluštíme hádanky, jejichž výsledky nám pomohou k vlastnímu pokusu.
Ve skupinkách se děti zabývají zjišťováním pH a reakcí přírodního indikátoru – červeného zelí. Badatelsky a prakticky zaměřený program, který zároveň rozvíjí logické myšlení
a při kterém děti pracují s laboratorním sklem.

LESNÍ SVĚT pro 3.-5. třídu ZŠ

LESNÍ SVĚT pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Během vycházky lesním porostem nás bude čekat výzkum jednotlivých lesních pater a jejich
obyvatel. Seznámíme se s potravními řetězci a zahrajeme si hru na obyvatele lesa. Získané
poznatky zaznamenáme do pracovních listů.

ROSTLINY NEJEN NA TALÍŘI pro 3.-5. třídu ZŠ

ROSTLINY NEJEN NA TALÍŘI pro 3.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

V programu se děti dozvědí o rozmanitosti rostlinné říše, probereme si různé významy rostlin pro člověka, zejména i jiné než pro potravinářský průmysl. Děti si rozšíří vědomosti o místní nebo cizokrajné rostliny, jejich vzhledu, významu, event. pěstování. Program je v teoretické části zaměřen na práci s informacemi pomocí metod tzv. kritického myšlení, čtení s porozuměním a spolupráci ve skupinách. Po kratší teoretické části následuje nosná, praktická část programu – vyrábění z pedigu nebo tkaní na kolíkovém stávku (tkacím rámečku).

CESTA ZA PAPÍREM pro 1.-5. třídu ZŠ

CESTA ZA PAPÍREM pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Žáci se v tomto programu dozvědí, jaký je postup výroby papíru. Společně se zamyslí nad důležitostí třídění a recyklace papíru a osvojí si zásady správného třídění. Čeká je také povídání o historii papíru a jeho předchůdcích. V praktické části programu si žáci sami vyrobí ruční papír, který si mohou i obarvit, či podle vlastní fantazie ozdobit přírodninami.

TAJEMNÝ SVĚT HMYZÍCH SPOLEČENSTEV pro 1.-5. třídu ZŠ

TAJEMNÝ SVĚT HMYZÍCH SPOLEČENSTEV pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Na příkladu mravence odhalíme, jak fungují hmyzí společenstva. Čeká nás smyslová hra, ve které vyzkoušíme, jak mravenci komunikují pomocí vůní (feromonů). Dozvíme se o kastovním systému v mraveništi a ve strategické simulační hře si vyzkoušíme mravenčí komunikaci a vzájemnou spolupráci. Dozvíme se také o dalších druzích hmyzu, které tvoří v přírodě společenstva.

POZNEJ SVŮJ STROM pro 1.-5. třídu ZŠ

POZNEJ SVŮJ STROM pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Spolu s dětmi nahlédneme do kouzelného světa stromů a prozkoumáme ho od kořenů až ke koruně. Seznámíme se s nejběžnějšími druhy stromů, které kolem nás rostou, a naučíme se je rozeznávat. Program je doplněn o smyslové a tvořivé aktivity.

VČELKY A JEJICH SVĚT pro 1.-5. třídu ZŠ

VČELKY A JEJICH SVĚT pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

V programu se seznámíme se členy včelího společenstva, jaké jsou jejich vztahy a čím se řídí. Díky názorné pomůcce uvidíme, jak včela vypadá a také si povíme, jak se vyvíjí, co k tomu potřebuje a co si nosí z přírody do úlu. Poznáme a ochutnáme včelí produkty.

VODNÍ SVĚT pro 1.-5. třídu ZŠ

VODNÍ SVĚT pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Vypravíme se k vodě v blízkosti školy a seznámíme se s formami života, které můžeme najít
v tomto biotopu. Změříme pH a tvrdost vody, a budeme hledat a určovat drobné vodní živočichy.
Zároveň si budeme všímat i života v okolí vody. Všechny poznatky si zaznamenáme do pracovního listu. Tužku s sebou.

VELIKONOCE NAŠICH PŘEDKŮ pro 1.-5. třídu ZŠ

VELIKONOCE NAŠICH PŘEDKŮ pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Budeme si povídat o symbolech Velikonoc, jaký měly význam pro naše předky. Dozvíme se, proč se dodržoval předvelikonoční půst a ochutnáme tradiční postní jídlo. Odkryjeme, pro nás již záhadná, jména postních neděl i dnů v pašijovém týdnu a řekneme si, podle čeho byly nazvány a co během těchto dnů lidé v minulosti vykonávali. Ve společné diskusi budeme sdílet konkrétní dochované tradice v rodinách účastníků programu. Vyrobíme si velikonoční ozdobu tradiční technikou.

TRADIČNÍ VÁNOCE pro 1.-5. třídu ZŠ

TRADIČNÍ VÁNOCE pro 1.-5. třídu ZŠ

20.01.2023

Budeme si povídat o symbolech a tradicích vánočního času, co znamenaly a jaké se dochovaly dodnes. Ukážeme si postavy adventu, co představovaly a jaký mají význam. Dozvíme se jak vypadala staročeská štědrovečerní večeře a jaká jídla se objevovala v tyto sváteční dny. Ve společné diskusi budeme sdílet a naslouchat konkrétní dochované tradice v rodinách účastníků programu. Vyrobíme si vánoční dekoraci tradiční technikou.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.